ГЛАСАРЫЙ

Аб’яднанне мностваў А і В Мноства, у якое ўваходзяць элементы, што належаць хоць бы аднаму з мностваў А ці В. Для абазначэння аперацыі аб’яднання мностваў выкарыстоўваецца знак .
Абводка Лінія, якая абмяжоўвае фігуру.
Адмаўленне Тое ж, што і лагічная аперацыя НЕ.
Аднарангавая камп’ютарная сетка Сетка, у якой усе камп’ютары раўнапраўныя.
Алгарытм Зразумелая і канечная паслядоўнасць дакладных дзеянняў (каманд), фармальнае выкананне якіх дазваляе атрымаць рашэнне пастаўленай задачы.
Алгарытмічная канструкцыя галінаванне Забяспечвае выкананне адной ці другой паслядоўнасці каманд у залежнасці ад праўдзівасці або непраўдзівасці некаторай умовы.
Алгарытмічная канструкцыя паслядоўнасць Паслядоўнасць каманд алгарытму, што выконваюцца ў тым парадку, у якім яны запісаны.
Алгарытмічная канструкцыя паўтарэнне Вызначае паслядоўнасць дзеянняў, якія выконваюцца шмат разоў.
Алгарытмічная канструкцыя цыкл з параметрам Спосаб арганізацыі цыкла, пры якім колькасць паўтораў залежыць ад пачатковага і канчатковага значэнняў параметра цыкла.
Алгарытмічная канструкцыя цыкл з перадумовай Спосаб арганізацыі цыкла, пры якім колькасць выкананняў каманд цела цыкла залежыць ад праўдзівасці або непраўдзівасці ўмовы цыкла.
Апаратнае забеспячэнне камп’ютара Сукупнасць усіх устройстваў камп’ютара.
Аператар прысвойвання Адна з асноўных каманд апрацоўкі даных, прызначаная для таго, каб:

  • задаваць значэнні пераменным;
  • вылічваць значэнні арыфметычнага выразу (вынік вылічэння будзе запісаны як значэнне пераменнай).


 

Аператарныя дужкі Пара слоў, якія вызначаюць у мове праграміравання блок каманд, што ўспрымаецца як адно цэлае, як адна каманда.
Аператыўная памяць (RAM) Унутраная памяць, прызначаная для захоўвання праграм і даных, з якімі камп’ютар працуе ў дадзены момант.
Аперацыйная сістэма (АС) Комплекс праграм, які дазваляе карыстальніку мець зносіны з камп’ютарам, кіруе ўстройствамі камп’ютара, праграмамі і інфармацыяй, што захоўваецца ў памяці камп’ютара.
Архіўны файл (архіў) Захоўвае ва ўпакаваным выглядзе іншыя файлы (адзін або некалькі), якія пры неабходнасці можна дастаць з архіва ў першапачатковай форме.
Базавыя алгарытмічныя канструкцыі Паслядоўнасць, цыкл і галінаванне.
Байт Адзінка вымярэння колькасці інфармацыі, якая складаецца з васьмі паслядоўных і ўзаемазвязаных бітаў.
Біт (bit) Мінімальная колькасць інфармацыі, для кадзіравання якой дастаткова аднаго двайковага разраду.
Блок-схема Тое ж, што і графічны спосаб апісання алгарытму.
Вектарная графіка Відарысы ў выглядзе геаметрычных фігур (графічных прымітываў), апісаных матэматычнымі формуламі.
Відэаінфармацыя Камбінаваны від інфармацыі (гук, графіка, анімацыя).
Відэапраектар Устройства, прызначанае для праектавання відарыса на вялікі экран.
Візуальная інфармацыя Інфармацыя, якая ўспрымаецца органамі зроку (вачамі), што адрозніваюць форму, аб’ём, колер, перамяшчэнне і змяненне аб’ектаў.
Вінчэстар Асноўнае ўстройства доўгачасовага захоўвання інфармацыі.
Выказванне Апавядальны сказ (сцверджанне), пра які ў цяперашні час можна сказаць, праўдзівы ён ці непраўдзівы.
Выканаўца алгарытму Чалавек, група людзей або тэхнічнае ўстройства, якія разумеюць каманды алгарытму і ўмеюць правільна іх выконваць.
Выраўноўванне Такое размяшчэнне ўсіх вылучаных аб’ектаў, пры якім вызначаныя пункты аб’ектаў размяшчаюцца на адной прамой.
Вэб-камера Малапамерная лічбавая відэа- або фотакамера, здольная ў рэальным часе фіксаваць відарысы, прызначаныя для далейшай перадачы па сетцы Інтэрнэт.
Гарнітура Мікрафон і навушнікі, аб’яднаныя ў адно ўстройства.
Графічная інфармацыя Звесткі ў выглядзе рысункаў, схем, фатаграфій.
Графічны рэжым АС Рэжым, у якім карыстальнік можа задаваць каманды АС, выбіраючы іх з розных меню.
Графічны спосаб апісання алгарытму Графічнае адлюстраванне каманд алгарытму з выкарыстаннем геаметрычных фігур, або блокаў, і стрэлак, што злучаюць гэтыя блокі і паказваюць на парадак выканання каманд.
Графічныя прымітывы Простыя геаметрычныя фігуры: прамавугольнік, акружнасць, эліпс, лінія і г. д. З дапамогай матэматычных формул апісваюцца форма, колер і прасторавае становішча графічных прымітываў, што складаюць відарыс.
Гукавая інфармацыя Інфармацыя, якая ўспрымаецца органамі слыху (вушамі), здольнымі распазнаваць гукі, адрозніваць іх тэмбр, вышыню, рытм; звесткі ў выглядзе гукаў.
Гукавыя калонкі Устройства, якое выкарыстоўваюць для ўзнаўлення інфармацыі.
Дадатак Праграма з класа прыкладнога праграмнага забеспячэння.
Дакумент-камера Устройства, якое дазваляе атрымліваць лічбавы відарыс любых прадметаў.
Даныя Інфармацыя, пададзеная ў прыдатным для апрацоўкі на камп’ютары выглядзе.
Дапаможны алгарытм Алгарытм, які цалкам выкарыстоўваецца ў складзе іншага алгарытму.
Двайковы код Спосаб кадзіравання, у якім кожны разрад прымае адно з двух магчымых значэнняў, што звычайна абазначаюцца лічбамі 0 і 1.
Двайковы разрад Разрад двайковага кода.
Дыялогавыя вокны Вокны, прызначаныя для арганізацыі дыялогу карыстальніка з камп’ютарам.
Дэкадзіраванне Працэс, адваротны кадзіраванню.
Заліўка Зафарбоўка ўнутранай вобласці фігуры.
Запыт у пошукавай сістэме Набор слоў, фраз, сімвалаў, якія карыстальнік уводзіць у радок пошуку, каб знайсці інфармацыю, што цікавіць яго.
Зацыкліванне Сітуацыя, якая ўзнікае, калі ўмова ў цыкле будзе заўсёды праўдзівай (заўсёды Так) і цыкл не зможа завяршыцца.
Згладжванне (закругленне) вугла Замена вугла на частку акружнасці або эліпса, упісанага ў гэты вугал.
Знешняя памяць Памяць, прызначаная для доўгачасовага і энерганезалежнага захоўвання праграм і даных.
Іерархічныя структуры Структуры, пабудаваныя на прынцыпах укладзенасці (падпарадкавання). Файлавая сістэма АС Windows з’яўляецца іерархічнай.
Інструментальнае праграмнае забеспячэнне Праграмнае забеспячэнне, прызначанае для стварэння іншага праграмнага забеспячэння. З інструментальным ПЗ працуюць праграмісты.
Інфармацыйныя працэсы Працэсы захоўвання, перадачы, апрацоўкі, пошуку інфармацыі.
Інфармацыя Звесткі пра прадметы, падзеі, з’явы і працэсы навакольнага свету.
Інфармацыя пра пахі Інфармацыя, якую атрымліваюць з дапамогай органа нюху (носа).
Кадзіраванне Працэс запісу ці пераўтварэння інфармацыі ў адпаведнасці з правіламі, зададзенымі некаторым кодам.
Каманда вываду даных Каманда write( );
Каманда ўводу даных Каманда read( );
Каментарыі Тэкст, які не аналізуецца пры запуску праграмы на выкананне.
Камп’ютарная графіка Галіна інфарматыкі, якая вывучае метады і сродкі стварэння і апрацоўкі відарысаў з дапамогай апаратнага і праграмнага забеспячэння камп’ютара.
Камп’ютарная сетка Аб’яднанне камп’ютараў, якое забяспечвае сумеснае выкарыстанне сеткавых рэсурсаў.
Камп’ютарныя вірусы Шкодныя праграмы, якія могуць распаўсюджвацца самастойна, дабаўляючы свой код да іншых файлаў.
Кантэкставае меню Меню, якое выклікаецца пстрычкай правай клавішай мышы і змяшчае ўсе каманды, магчымыя для дадзенага аб’екта.
Карыстальніцкі інтэрфейс Сукупнасць сродкаў і спосабаў узаемадзеяння чалавека і камп’ютара.
Кліент Камп’ютар у сетцы з вылучаным серверам, які не з’яўляецца серверам.
Код Сукупнасць умоўных знакаў, кожнаму з якіх прысвойваецца пэўнае значэнне.
Колеравая мадэль Спосаб апісання колеру.
Колеравы градыент Плаўны пераход аднаго колеру ў іншы.
Лагічнае множанне Тое ж, што і лагічная аперацыя І.
Лагічнае складанне Тое ж, што і лагічная аперацыя АБО.
Лагічная аперацыя АБО Утварае састаўное выказванне А АБО В, што з’яўляецца вынікам аб’яднання двух простых выказванняў А і B. Атрыманае выказванне непраўдзівае тады і толькі тады, калі А і В адначасова непраўдзівыя.
Лагічная аперацыя І Утварае састаўное выказванне А І В, што з’яўляецца вынікам аб’яднання двух простых выказванняў А і B. Атрыманае выказванне праўдзівае тады і толькі тады, калі А і B адначасова праўдзівыя.
Лагічная аперацыя НЕ Мяняе значэнне выказвання на супрацьлеглае: праўдзівае на непраўдзівае, а непраўдзівае на праўдзівае.
Лакальная камп’ютарная сетка Камп’ютарная сетка, якая аб’ядноўвае камп’ютары, размешчаныя на невялікіх адлегласцях адзін ад аднаго.
Лікавая (лічбавая) інфармацыя Звесткі, якія адлюстроўваюць колькасную меру аб’ектаў і іх уласцівасцей з дапамогай лікаў і лічбаў.
Логіка выказванняў Адзін з раздзелаў сучаснай матэматычнай логікі.
Мабільны камп’ютар Камп’ютар, які аб’ядноўвае ўсе неабходныя ўстройствы ў адным корпусе.
Матэматычная логіка Выкарыстоўвае матэматычныя метады для даследавання спосабаў пабудовы разважанняў, доказаў, высноў.
Меню Спіс для выбару каманд.
Мікрафон Устройства, якое выкарыстоўваюць для ўводу гукавой інфармацыі.
Мноства Сукупнасць якіх-небудзь аб’ектаў, што валодаюць агульнай уласцівасцю. Гэтыя аб’екты называюць элементамі мноства.
Мова праграміравання Вызначае набор правіл, якія акрэсліваюць знешні выгляд праграмы і дзеянні, што ажыццявіць выканаўца пад яе кіраваннем.
Мультымедыйная інфармацыя Камбінаваны від інфармацыі (гук, тэкст, графіка, анімацыя).
Навушнікі Устройства для ўзнаўлення гукавой інфармацыі.
Настольны камп’ютар Камп’ютар, які складаецца з сістэмнага блока і падключаных да яго знешніх устройстваў.
Падмноства Частка мноства.
Пастаянная памяць (ROM) Энерганезалежная памяць для захоўвання праграм кіравання работай і тэсціравання ўстройстваў камп’ютара.
Пераменная ў праграміраванні Найменная ячэйка памяці, якая захоўвае значэнне пераменнай.
Перасячэнне мностваў А і B Мноства, у якое ўваходзяць толькі тыя элементы, што належаць як мноству А, так і мноству В. Для абазначэння аперацыі перасячэння выкарыстоўваецца знак 3.
Перыферыйныя ўстройствы Устройствы, якія не ўваходзяць у сістэмны блок.
Порт Раздым мацярынскай платы або карты расшырэнняў, прызначаны для падключэння перыферыйных устройстваў.
Поўнае імя файла Шлях да файла разам з імем файла.
Праграма Запіс алгарытму ў выглядзе паслядоўнасці каманд, якую можа выканаць камп’ютар.
Праграмнае забеспячэнне (ПЗ) Сукупнасць усіх камп’ютарных праграм.
Праграмны спосаб апісання алгарытму Запіс алгарытму ў выглядзе праграмы.
Праграмы-архіватары Праграмы, якія дазваляюць упакоўваць файлы і размяшчаць іх у спецыяльных архівах.
Працэсар Найважнейшае ўстройства камп’ютара, яго мозг. Працэсар апрацоўвае інфармацыю, выконваючы вылічэнні.
Прыкладное праграмнае забеспячэнне Праграмы для рашэння задач пэўнага класа прадметнай вобласці. Для наймення прыкладных праграм выкарыстоўваюць тэрмін дадаткі.
Рабочы стол Асноўнае акно графічнага інтэрфейса АС, якое займае ўсю прастору экрана.
Робат Аўтаматычнае ўстройства, якое дзейнічае па загадзя складзенай праграме.
Састаўная ўмова Умова, якая ўтвараецца з некалькіх простых умоў, злучаных адна з адной лагічнымі аперацыямі.
Сервер Камп’ютар, які дае магчымасць астатнім камп’ютарам сеткі сумесна выкарыстоўваць яго рэсурсы і можа кіраваць работай гэтых камп’ютараў.
Сетка з вылучаным серверам Сетка, якая мае адзін высокапрадукцыйны камп’ютар, што кіруе работай усёй сеткі.
Сеткавыя рэсурсы камп’ютараў

  1. Тэхнічныя ўстройствы (мадэмы, прынтары, дыскаводы і інш.);
  2. праграмнае забеспячэнне (аперацыйныя сістэмы, розныя рэдактары і інш.);
  3.  інфармацыйныя рэсурсы (файлы з інфармацыяй).

Сеткавыя чарвякі Шкодныя праграмы, якія распаўсюджваюцца ў камп’ютарнай сетцы — пранікаюць у аперацыйную сістэму камп’ютара, знаходзяць адрасы іншых камп’ютараў ці карыстальнікаў і рассылаюць па гэтых адрасах свае копіі.
Сістэма каманд выканаўцы Каманды, якія разумее і можа выконваць выканаўца.
Сістэмнае праграмнае забеспячэнне Праграмы для забеспячэння работы камп’ютара і камп’ютарных сетак.
Сістэмны блок Функцыянальны блок базавай канфігурацыі настольнага камп’ютара, неабходны для размяшчэння наступных устройстваў: мацярынская плата, блок сілкавання, устройствы памяці, карты расшырэнняў (відэакарта, гукавая карта, сеткавая карта).
Слоўны спосаб апісання алгарытму Апісанне алгарытму сродкамі натуральнай мовы з дакладнай і канкрэтнай фармулёўкай фраз.
Смакавая інфармацыя Інфармацыя, якая ўспрымаецца з дапамогай органаў смаку.
Становішча Поле Робата, на якім вызначана знаходжанне сцен, пачатковае і канцавое размяшчэнне выканаўцы.
Тактыльная інфармацыя Інфармацыя, якую атрымліваюць з дапамогай органаў дотыку. Яны дазваляюць навобмацак вызначыць характар паверхні, яе тэмпературу, адчуць дакрананне.
Траянскія праграмы Шкодныя праграмы, якія самі не распаўсюджваюцца, а, маскіруючыся пад папулярную праграму, схіляюць карыстальніка перапісаць шкодніка і ўстанавіць яго на свой камп’ютар самастойна.
Тып даных Вызначае спосаб захоўвання даных у памяці камп’ютара, дыяпазон магчымых значэнняў даных і аперацыі, якія з гэтым тыпам даных можна выконваць.
Тэкставая інфармацыя Звесткі ў выглядзе спецыяльных сімвалаў (літар розных алфавітаў; іерогліфаў, з дапамогай якіх запісваюць асобныя склады або словы).
Тэсціраванне праграмы Праверка правільнасці работы праграмы пры розных наборах зыходных даных.
Укладзеныя цыклы Структура, калі ўнутры аднаго цыкла выконваецца іншы.
Умова для выканаўцы Зразумелае выканаўцу выказванне, якое можа быць праўдзівым (выконвацца) або непраўдзівым (не выконвацца).
Унутраная памяць Памяць, якая знаходзіцца ўнутры камп’ютара і прызначана для захоўвання праграм і іх даных у працэсе работы камп’ютара (падзяляецца на аператыўную і пастаянную).
Файлавая сістэма Прызначана для арганізацыі выканання аперацый над файламі і папкамі (каталогамі).
Файлавы менеджар Праграма для работы з файламі і папкамі.
Фармальная логіка Навука, якая вывучае формы разважанняў.
Цвёрды дыск Тое ж, што і вінчэстар.
Цела цыкла Паслядоўнасць дзеянняў, якія выконваюцца ў цыкле.
Цыкл Тое ж, што і алгарытмічная канструкцыя паўтарэнне.
Цыкл з лічыльнікам Тое ж, што і алгарытмічная канструкцыя цыкл з параметрам.
Цыкл пакуль Тое ж, што і алгарытмічная канструкцыя цыкл з перадумовай.
Шкодныя праграмы Спецыяльна напісаныя праграмы, здольныя нанесці шкоду інфармацыі, што захоўваецца на камп’ютары, або вывесці камп’ютар са строю.
Шлях да файла Паслядоўнасць папак, пачынаючы ад самай верхняй і заканчваючы той, у якой непасрэдна захоўваецца файл.